Arbeidsrecht Module 2

Tijdens deze training leer je meer over belangrijke componenten van het arbeidsrecht, namelijk de contractuele afspraken, arbeidsongeschiktheid en verlof.

Met de werknemer maak je bij het aangaan van een dienstverband afspraken over de functie en het salaris, maar bijvoorbeeld ook over het verbod op concurrerende werkzaamheden. De componenten uit de arbeidsovereenkomst zullen we nagaan, waarbij we ook ingaan op nieuwe wetgeving. Ook bespreken we wat de (on)mogelijkheden zijn als het gaat om het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. 

Arbeidsongeschiktheid is een veelvoorkomend onderwerp op het gebied van HR. We gaan uitgebreid in op de verplichtingen van de werkgever en de werknemer met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en re-integratie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook geven wij je ruimte om eigen casuïstiek in te brengen, omdat dit een lastig onderwerp kan zijn. Deze casuïstiek bespreken we graag tijdens de training.

Tijdens de derde avond bespreken we een van de mooiste zaken die je als medewerker krijgt tijdens jouw dienstverband: verlof! Wij denken hierbij niet alleen aan vakantie- of feestdagen, maar ook aan bijzonder verlof, calamiteitenverlof, geboorte- en partnerverlof, onbetaald verlof, ouderschapsverlof, (lang- en kortdurend) zorgverlof en zwangerschapsverlof. We brengen dit onderwerp niet alleen aan de hand van wet- en regelgeving, maar ook met spraakmakende rechtspraak en leuke dilemma’s. Want meestal gaat dit goed, maar soms loopt het ook faliekant mis.   

Tijdens deze training vragen we je om actief mee te denken met stellingen en casussen. Daarbij kun je zelf ook vragen stellen over zaken waar je in de praktijk tegenaan loopt. Ook krijg je van tevoren een opdracht, zodat je al goed in de stof zit voor de trainingsavond.

Masters Academy Partner: 

Aantal avonden: 3

Maximaal aantal deelnemers: 15

Lesdata: 16 mei 2023, 23 mei 2023, 6 juni 2023

 

Informatie:

  • Locatie: Schiekade 45, Rotterdam
  • Datum: 16 mei 2023
  • Duur: 3 avonden
  • Kosten: €825,-