Grip op verzuim

Het ziekteverzuim in Nederland vertoont sinds 2018 weer een stijgende lijn. Dit komt niet alleen door corona. Ook andere oorzaken liggen hieraan ten grondslag.

Een zieke werknemer kost een werkgever circa € 250 per dag. Bij een organisatie waar 50 mensen werken die ieder gemiddeld 5 dagen per jaar ziek zijn, is dat dus al € 62.500 op jaarbasis. Werken er meer mensen bij jouw organisatie of is het gemiddeld aantal ziektedagen per werknemer hoger, dan loopt het nog meer in de papieren. De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter staan de rechten en plichten. Maar wat mag van de werknemer worden verwacht? Welke rol heeft de bedrijfsarts? En wat doet UWV? Tijdens de training Grip op verzuim hoor je de gevolgen van ziekteverzuim en de wettelijke verplichtingen van de werkgever en de werknemer. Deze eendaagse training levert je inzicht en kennis op waarmee je het dure ziekteverzuim in jouw organisatie kunt terugdringen.

Masters Academy Partner: Rendement
Aantal avonden: 2

Maximaal aantal deelnemers: 15

Lesdata: 6 maart 2023, 13 maart 2023

 

Informatie:

  • Locatie: Schiekade 45, Rotterdam
  • Datum: 6 maart 2023
  • Duur: 2 avonden
  • Kosten: €?,-