HR Analytics

Wil als HR-professional inzicht in data over de kwaliteit, de kwantiteit en de kosten van medewerkers?

Wil je sneller kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen binnen jouw organisatie? En wil je beslissingen en adviezen aan het management kunnen onderbouwen met feiten en cijfers om zo een sterkere positie in te nemen? Tijdens de training HR Analytics leer je hoe je de invloed van medewerkers op de organisatieprestaties inzichtelijk en meetbaar maakt en hoe deze data je HR-processen ondersteunen. Daarnaast ga je direct aan de slag met het vormgeven van een nieuw HR-beleid gebaseerd op HR Analytics.

Je weet welke HR-data beschikbaar zijn en hoe deze op elkaar reageren.
Je kent de mogelijkheden van data-analyse als instrument om HR-beleid vorm te geven.
Je weet wat er aan kennis en investering nodig is om HR Analytics in te zetten om tot voorspellende modellen te komen.
Je weet de juiste vragen te stellen en kunt de antwoorden terugvinden en onderbouwen met data.
Je kunt data-analisten briefen, uitkomsten van data-analyses interpreteren en overtuigend vanuit data presenteren.
Je kunt data-driven HR-beleid opzetten.

Masters Academy Partner: ICM
Aantal avonden: 4
Maximaal aantal deelnemers: 15

Lesdata: 5 september 2023, 19 september 2023, 26 september 2023, 10 oktober 2023

 

Informatie:

  • Locatie: Zipperz
  • Datum: 5 september 2023
  • Duur: 4 avonden
  • Kosten: €1195,-