Opleiding: Business Controller

Elke organisatie moet continu veranderen en tegelijkertijd stabiliteit nastreven, een paradoxale situatie. Zeker wanneer de noodzaak van verandering toeneemt – en dat is het geval in de vierde industriële golf – komt er spanning op de stabiliteit van de organisatie.

Inhoud opleiding

Elke organisatie moet continu veranderen en tegelijkertijd stabiliteit nastreven, een paradoxale situatie. Zeker wanneer de noodzaak van verandering toeneemt – en dat is het geval in de vierde industriële golf – komt er spanning op de stabiliteit van de organisatie.

Digitale transformatie, robotisering, artificial intelligence, blockchain, cyberrisico’s, privacy issues, strategische scenario’s, etc. hebben grote impact op jouw rol als controller.

Van de business controller, tevens strategiepartner, wordt verwacht deze veranderingen te begrijpen en mee te bewegen. Tegelijkertijd moet de business controller de hoeder en baken van stabiliteit zijn.

De controlfunctie verandert tevens steeds meer naar een adviserende rol. De controller is tegenwoordig businesspartner en medeverantwoordelijk voor waardecreatie in het bedrijf. Dit vraagt om gedegen kennis van data-management, bevlogen leiderschap en goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Veel mensen verwarren een business controller met een financial controller. Financial control richt zich op de weergave van cijfers, wettelijk een fiscale noodzakelijkheden, standaardrapportages en interne control maatregelen om de kwaliteit van cijfers te vergroten en te verbeteren. Business control is een totaal ander vak en richt zich, veelal vanuit de aanwezige cijfers, heel breed op de totale bedrijfsvoeringen de optimalisatie van resultaten.

Aspecten als kwaliteit, winst, cash, klanttevredenheid worden middels het volledig doorgronden van de business en cijfers gefaciliteerd op waardecreatie, om zo waarde te creëren of vernietiging tegen te gaan. Business control laat cijfers op een andere manier zien. Een business controller helpt organisaties bij het voorspelbaar maken van hun financiële toekomst door kansen en risico’s in te schatten. Naast financiële kennis is bedrijfskundige kennis nodig om aan te kunnen geven aan welke knoppen je moet draaien om de bedrijfsresultaten te verbeteren.

In deze opleiding nemen kerndocenten Hinrich Slobbe en Raimond Honig de financial mee in het mooie vak van business control. Over welke kennis en welke skills moet je beschikken om als business controller het verschil te kunnen maken en waarde te kunnen toevoegen voor jouw opdracht- of werkgever. Een business controller moet effectief communiceren, beschikken over de juiste presentatie- en adviesvaardigheden, kunnen onderhandelen ende kunst van het vragenstellen verstaan. Een business controller dient minimaal te beschikken over vaardigheden als servicegericht zijn, proactief handelen en ‘out of the box’ denken.

De Masters Academy heeft de essentiële elementen van het vak verwerkt in een langdurige leergang tot business controller (BC) met een Post-hbo status. Deze langdurende avondleergang bereidt jou grondig voor op het vak van business controller. Na afloop ben jij in staat om zelfstandig de functie van business controller uit te oefenen.

Het doordachte ‘action learning’ programma biedt jou een combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden en toepassingsmogelijkheden op basis van volwasseneneducatie. Actuele vraagstukken vormen de basis van het programma.

Voorbereiding

Voor het lezen van de stof en het uitwerken van de werk- en studieopdrachten, dien je rekening te houden met een voorbereidingstijd van acht tot tien uur per bijeenkomst.

Vanaf de start van de leergang voer je regelmatig opdrachten uit en geef jij presentaties voor de groep medecursisten. Wat je vandaag leert, kun jij morgen vaak al toepassen in jouw werkomgeving.

De leergang Business Controller biedt jou de gelegenheid om het uitdagende beroep van business controller te combineren met alle facetten van het brede terrein van Finance en Operations Management. Als jij deze leergang met succes hebt afgerond, geeft het diploma de garantie dat jij in staat bent om volgens professionele normen business control taken/opdrachten uit te voeren. Kortom, je schrijft je in voor een leergang waarmee je het beroep van business controller verfijnt of jouw huidige expertise vergroot. De totale inhoud is getoetst aan de praktijk zodat je verzekerd bent van directe praktische toepasbaarheid van het geleerde.

Voor wie?

Bedrijfseconomische, financiële of bedrijfskundige hbo opleiding afgerond of beschikt over hbo werk- en denkniveau. Minimaal twee jaar relevante werkervaring in een financiële functie. Je moet een beroep kunnen doen op een bedrijfssituatie binnen jouw eigen organisatie of een onderneming waar je een opdracht uitvoert.

Docententeam, advies- en examencommissie

De gehele leergang is voorafgaand integraal beoordeeld op kwaliteit en aansluiting op de praktijk door professionals die werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Bij de samenstelling van de adviescommissie is bewust een keuze gemaakt uit diverse disciplines. In de adviescommissie hebben deskundigen, afkomstig uit het trainersvak, lijnmanagement (Finance en Operations) en Human Resource Management zitting. Het docententeam en de examencommissie bestaan uit onderwijs- kundigen, opleidingsontwikkelaars, trainers en (interim) Finance Managers.

Programma

De post-hbo opleiding business controller bestaat uit een twintigtal lesbijeenkomsten, die je afsluit met een examenopdracht.

OVERZICHT LESDAGEN OPLEIDING BUSINESS CONTROLLER 2022-2023

Bekijk het programma

Les- en trainingsmaterialen

Les- en trainingsmateriaal wordt digitaal samen met aanvullende literatuur kosteloos aangeboden en is vergelijkbaar met gangbare opleidingsliteratuur op post-hbo niveau.  

Welke bijzonderheden heeft deze leergang?

  • Afgewogen mix tussen kennis, vaardigheden en performance waardoor de leergang een goede basis biedt voor het professioneel uitoefenen van het beroep business controller
  • Smart Methode® ‘action learning’ en ‘action examinering’.
  • Gegeven door senior trainers werkzaam in de praktijk
  • Veel leren van elkaar
  • Praktijkgericht opgezet

Masters Academy Partner: CMI en WizFiz
Aantal lesdagen: 20
Maximaal aantal deelnemers: 15

Lesdata: 7 september 2023, 21 september 2023, 5 oktober 2023, 2 november 2023, 16 november 2023, 30 november 2023, 14 december 2023, 11 januari 2024, 27 januari 2024, 27 januari 2024, 10 februari 2024, 22 februari 2024, 9 maart 2024, 21 maart 2024, 6 april 2024, 18 april 2024, 4 mei 2024, 16 mei 2024, 8 juni 2024, 20 juni 2024, 7 september 2024

 

 

Informatie:

  • Locatie: Zipperz
  • Datum: 7 september 2023
  • Duur: 20 lesdagen
  • Kosten: €7.000,-