Arbeidsrecht Module 3

Tijdens deze training staan drie onderwerpen centraal: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, duurzame inzetbaarheid en privacy op de werkvloer.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Wij zien dat werkgevers op dit moment veel aandacht hebben voor (het voorkomen van) grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Wat wordt er nu verwacht van de werkgever? Wij zullen een praktisch stappenplan doorlopen, waarbij aandacht wordt besteed aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en wat de werkgever moet doen als grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd.

 

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers worden geacht steeds langer door te werken. De AOW-leeftijd ligt inmiddels op 66 jaar en 7 maanden en stijgt in 2024 naar 67 jaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken of om juist langer door te werken. Welke (on)mogelijkheden heeft een werknemer bij het eerder stoppen of juist langer doorwerken en – belangrijker nog – hoe houdt de werknemer het vol om op een gezonde en productieve manier deze leeftijd al werkend te bereiken? Wij geven praktische tips over wat er in dat kader van de werkgever en HR-adviseur verwacht wordt en hoe je hier mee om kunt gaan. 

 

Privacy op de werkvloer

Met dank aan de digitalisering en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lopen werkgevers steeds vaker tegen praktische problemen aan bij de uitvoering van de werkzaamheden. Kun je bijvoorbeeld een personeel volgsysteem invoeren om te controleren of de medewerkers die thuiswerken ook wel echt aan het werk zijn? 

 

Tijdens deze training vragen wij je om actief mee te denken met stellingen en casussen. Daarbij kun je zelf ook vragen stellen over zaken waar je in de praktijk tegen aan loopt. Ook zullen wij van tevoren een opdracht aan je toezenden, zodat je al goed in de stof zit voor de trainingsavond.

Masters Academy Partner: De ClecrQ Advocaten en Notariaat

Aantal avonden: 3

Maximaal aantal deelnemers: 15

Lesdata: 5 september, 12 september, 19 september

 

Informatie:

  • Locatie: Schiekade 45, Rotterdam
  • Datum: 5 september 2024
  • Duur: 3 avonden
  • Kosten: €1455,-